DBHU MEDLEMSKAB (reglement)

af | mar 18, 2024

1/
Fra det kalenderår, hvor en elitespiller fylder 15 år til og med det kalenderår , hvor en elitespiller fylder 17 år, betales DBHU Sæsonkontingent på kr. 500,00 gældende for den sæson, som starter 1/7 det pågældende kalenderår.

2/
Fra det kalenderår, hvor en elitespiller fylder 18 år, betales DBHU Sæsonkontingent på kr. 1.000,00 gældende for den sæson, som starter 1/7 det pågældende kalenderår.

3/
Elitespillere, der ikke omfattes af stk. 1 og 2, betaler ikke DBHU Sæsonkontingent.

4/
Spillere, der ikke er kategoriseret som elitespillere, betaler ikke DBHU Sæsonkontingent.