Reglementer

Nedenfor findes reglementer for turneringer under DBHU

 

 1. Truppen
  En trup til DBHU Holdmesterskabet må bestå af mindst 3 spillere (heraf mindst 3 danske spillere) og højst 8 spillere (heraf højst to udenlandske spillere)
  Truppen udtages af det enkelte holds holdansvarlige og tilsendes DBHU senest 4 dage før det enkelte holdstævne.

   

 2. Kampkortet

  Et hold til en kamp består af højst 6 spillere, heraf kun 1 udenlandsk spiller.
  Spiller nr. 5 og nr. 6 på kampsedlen er reserver, der kan skiftes ind i en holdkamp.
  Der må foretages 3 udskiftninger pr. holdkamp.
  Det er tilladt at ændre på et hold fra holdkamp til holdkamp.

 1. Kampafviklingen
  En holdkamp afvikles ved at 4 spillere fra hvert hold spiller en kamp mod hver modstander på det andet hold, således at der bliver afviklet 16 individuelle kampe.

  Et hold med 3 spillere har på forhånd tabt de 4 kampe, som fjerdemanden skulle have spillet, da ingen spiller må spille dobbeltkampe i en holdkamp.

  Stiller et hold til start med 3 spillere skal kampen gennemføres med 3 spillere. Kun turneringens dommerkomite kan dispensere fra denne regel. Ønsker et hold, der indledte kampen med 3 spillere, at opgradere holdet til 4 spillere i løbet af en holdkamp, anmodes der om dette ved direkte henvendelse til et medlem af den pågældende turnerings dommerkomite. En sådan henvendelse skal ske mellem holdkampens spillerunder. Et hold skal minimum stille til start med 3 spillere for at kunne deltage i holdkampen.

  Har man kun 1-2 spillere til rådighed erklæres man som taber med 0-16.

  En individuel sejr i en holdkamp giver et point til holdet.
  Uafgjort eller nederlag giver ingen points til holdet.

3.a. Alternativ holdkampafvikling:

Bestyrelsen i Dansk Bordhockey Union kan senest 4 dage før begyndelsen på et stadie i DBHU Holdmesterskabet beslutte sig for og offentliggøre at det pågældende stadie skal afholdes med en alternativ holdkampafvikling end den i punkt 3 beskrevne.
Offentliggørelsen skal ske under nyheder på forbundets hjemmeside (bordhockey.dk)

 1. Kampsystem

I stedet for at spille kampe på 5 minutter kan en kamp spilles til en spiller har scoret et vist antal mål.
Dette afgøres og offentliggøres af DBHU senest 4 dage før det pågældende stadie af DBHU Holdmesterskabet.


5. Struktur og pointsystem for DBHU Holdmesterskabet

DBHU Holdmesterskabet består af en indledende fase og placeringskampe, herunder DBHU Holdfinalen.
I den indledende fase mødes alle hold lige mange gange.
Som udgangspunkt er deadline for tilmelding til DBHU Holdmesterskabet den 20. december året før, medmindre DBHU Bestyrelsen har besluttet og offentliggjort en anden deadline på forbundets hjemmeside senest den 15. december året før.
DBHU Bestyrelsen fastsætter ligeledes spilledato for den indledende fase.
Er der enighed blandt to hold kan en kamp i indledende fase dog afvikles på en anden spilledato end den af DBHU Bestyrelsen fastlagte.
En kamp i indledende fase må dog ikke afvikles senere end den af DBHU Bestyrelsen fastlagte dato.
I den indledende fase giver en sejr i en holdkamp 3 points.
Et nederlag i en holdkamp giver 0 points og en uafgjort 1 point til hvert hold.
De to hold med flest points efter den indledende fase går til DBHU Holdfinalen.
Den samlede vinder af DM-finalen er vinder af DBHU Holdmesterskabet og dermed DBHU Holdmester.

Vinderen af DBHU Holdmesterskabet har det pågældende år ret til frivilligt at sætte sin titel som DBHU Holdmester på spil mod en selvvalgt modstander.
Et sådant selvvalgt titelforsvar skal annonceres på forbundets hjemmeside senest 7 dage før med spillested og modstander.
Vinderen af denne holdkamp kan herefter kalde sig DBHU Holdmester.
Kampsystem for en sådan holdkamp fastlægges af DBHU Bestyrelsen.
Holdet med titlen DBHU Holdmester har ret til at fastlægge spillested og spilledato.
Spillested og spilledato skal dog offentliggøres på forbundets hjemmeside senest 7 dage før spilledatoen.


6. Udenlandske spillere

Hver registreret medlemsklub under DBHU må på DBHU Holdkortet opgive maximalt 2 udenlandske spillere.
Dog må der kun optræde en udenlandsk spiller i en holdkamp af gangen.
DBHU Bestyrelsen kan dispensere fra denne regel, hvad angår udenlandske spillere med opholdstilladelse og adresse i Danmark.

Er den eller de pågældende udenlandske spillere på ITHF World Ranking registreret som medlem af den pågældende DBHU Medlemsklub behøves ingen særskilt tilladelse fra DBHU Bestyrelsen.

Er den eller de pågældende udenlandske spillere derimod ikke registreret på ITHF World Ranking for den pågældende DBHU Medlemsklub behøves en skriftlig tilladelse – gerne pr. mail – fra DBHU Bestyrelsen.

 1. Udeblivelse fra kampe
  Hvis man er til stede og nægter at spille kamp for sit hold i en holdturnering, hvorved det pågældende hold ikke kan stille med komplet hold til den pågældende holdkamp, diskvalificerer man sig selv fra at deltage i yderligere holdkampe den pågældende spilledag.
  Diskvalifikationen skal stadfæstes på selve dagen af den pågældende turnerings dommerkomite, som skal bestå af mindst 3 personer på minimum 18 år.
  Kun den pågældende turnerings dommerkomite kan udstede dispensation fra denne regel.
  Dispensation kræver almindeligt flertal i dommerkomiteen.
  Dommerkomiteen kan efterfølgende vælge at indberette episoden for DBHUs ordenskomite, som kan træffe beslutning om yderligere karantæne.

 

 

 

REGLEMENT
DBHU SÆSONKONTINGENT

1/
Fra det kalenderår, hvor en elitespiller fylder 15 år, betales DBHU Sæsonkontingent på kr. 500,00 gældende for den sæson, som starter 1/7 det pågældende kalenderår.

2/
Fra det kalenderår, hvor en elitespiller fylder 18 år, betales DBHU Sæsonkontingent på kr. 1.000,00 gældende for den sæson, som starter 1/7 det pågældende kalenderår.

3/
Elitespillere, der ikke omfattes af stk. 1 og 2, betaler ikke DBHU Sæsonkontingent.

4/
Spillere, der ikke er kategoriseret som elitespillere, betaler ikke DBHU Sæsonkontingent.

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT
DANSK MESTERSKAB ELITE

Kvalifikationsturneringen
DBHU afslører struktur for den pågældende sæsons kvalifikationsturnering senest 1. juli i året før det pågældende elitemesterskab. 

Slutspillet 
Medlemmer med et betalt DBHU Sæsonkontingent har stemmeret ved valget af turneringsby for slutspillet. 
Slutspillet arrangeres over én dag i det valgte turneringslokale. 

 

Turneringsstruktur:
Turneringsdatoer afsløres senest 1. juli i den pågældende sæson.
DBHU Bestyrelsen beslutter endelig struktur og tidsskema for DM-kvalifikationsturneringen og DM Eliteslutspillet.
DBHU Bestyrelsen skal senest 15 dage før spilledatoen beslutte og offentliggøre turneringssystem – medmindre der er tungtvejende årsager til en senere offentliggørelse.
Offentliggørelsen skal ske på forbundets hjemmeside.

 

 

 

REGLEMENT
DBHU GRAND SLAM

DBHU SÆSONKONTINGENT

1/
Fra det kalenderår, hvor en elitespiller fylder 15 år, betales DBHU Sæsonkontingent på kr. 500,00 gældende for den sæson, som starter 1/7 det pågældende kalenderår.

2/
Fra det kalenderår, hvor en elitespiller fylder 18 år, betales DBHU Sæsonkontingent på kr. 1.000,00 gældende for den sæson, som starter 1/7 det pågældende kalenderår.

3/
Elitespillere, der ikke omfattes af stk. 1 og 2, betaler ikke DBHU Sæsonkontingent.

4/
Spillere, der ikke er kategoriseret som elitespillere, betaler ikke DBHU Sæsonkontingent.