DBHUs Bestyrelse

 

  • Formand: Bjarne Axelsen (bjarne@9700.dk)
  • Viceformand: Michael Toft Nielsen
  • Kasserer/referent: Anette Engel
  • 1. suppleant: Mathias Jacobsen 
  • 2. suppleant: Robert Emmanuel
  • Revisor: Torben Pedersen
  • ——————–
  • Sponsoransvarlig: Thomas Petersen 
  • Marketingansvarlig: Jørgen Thomsen