Generalforsamling 2010

af | dec 31, 2009

Fremad Eagles Bordhockey indbyder hermed alle sine betalende medlemmer til Generalforsamling 2010.


Dagorden ifølge vedtægterne.


Dato: Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 19:00
Sted: Vestergade 26, 9700 Brønderslev


 


På valg er:  • Formand (Bjarne Axelsen villig til genvalg)

  • 1. suppleant (Lars Leen villig til genvalg)

  • 2. suppleant (Torben Pedersen villig til genvalg)

  • Revisor (Preben Møgelmose villig til genvalg)

 


Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 9. januar 2010.


 


Samtidig minder bestyrelsen om at kontingent for 2010 skal være betalt inden udgangen af januar 2010.