Forældreinfo: Kontrakter med ungdomsspillere

af | jan 14, 2010

Information til forældre til elitespillere under 18 år:


Snarligt vil Fremad Eagles Bordhockey indbyde forældre til elitespillere under 18 år til samtale vedr. fornyelse af kontrakt for spillere under 18 år.


Samtalen er en åben dialog mellem klubformand, spiller og forældre om muligheden for at lave den bedst mulige kontrakt for hver enkelt spiller.


Kontrakten indebærer muligheden for at deltage i udenlandske bordhockeyturneringer med op til 100 % dækket af klubben hvad angår transport og ophold.


Kontrakten skal være bæredygtig i forhold til den pågældende spillers skolegang og eventuelle fritidsjob.


Desuden vil der blive tilbudt lektiehjælp fra klubbens side i det omfang det er nødvendigt.


Til gengæld vil der også være nogle krav som den pågældende spiller skal leve op til hvis kontrakten skal kunne underskrives fra klubbens side.


Forældre vil blive kontaktet pr. telefon.


 Torsdag den 14. januar 2010:

På Fremad Eagles vegne
Bjarne Axelsen
Klubformand